Tyrstrup Kirke – Genforeningskirken

Kirken er bygget i perioden 1862-1863 og afløste den anseelig romanske kirke fra 1200-tallet. Kirken er tegnet af kgl. bygningsinspektør L. A. Winstrup, som skabte flere af egnens landsbykirker.
Selvom kirken er forholdsvis ny i forhold til mange af de danske kirker, har den udvendig og indvendig et eget særpræg, som er værd at fremhæve. Altertavlen er udført af Jes P. Schmidt og alterbilledet fra 1863 er malet af A. Dorph.
I kirken er der også elementer bevaret fra den forrige kirke. Her skal nævnes døbefonten fra 1200-tallet i granit med stiliseret udsmykning. Degnestolen er sammensat af seks stolestadegavle i noget afkortet skikkelse, to fra 1662 og fire fra 1686, der stammer fra præstens og Tyrstrupgårds stole.
Uden for kirken mod syd er opstillet en mindesten til erindring om de af sognets indbyggere, der faldt i Første Verdenskrig.
Ved indgangen til kirken via Haderslevvej, ses den smukke indgangsportal, som består af portaler og kvadre fra den nedrevne kirke. Andre kvaderstene er brugt som sokkel i selve kirkebygningen.

Tyrstup Kirke blev renoveret i 2011/2012 og er i dag vejkirke, hvilket betyder, at kirken er åben mellem kl. 10.00 og 16.00.

Tryk på ”læs mere” for yderligere information.