Handelshuset Spielwerg

 

”Die Handlung”, købmandsforretningen, slog dørene op i 1775. Starten var meget beskeden i “Gemein-Logis” kælder. Både plads og sortiment var forholdsvis begrænset. Der var mest salg i flæskevarer, hertil kom kolonialvarer som kaffe, sukker og krydderier samt røg- og snustobak.

Blot et år efter den beskedne start underskrev Carl Ludwig Erdmann Spielwerg sin kontrakt med Brødremenigheden. Den nye købmand satsede på manufakturvarer foruden kolonial-, farve- tobak- og glasvarer. I 1778 startede han desuden egen tobaksfabrik. Samme år blev de første spadestik taget til en stor ny ejendom to etager, som skulle rumme det nye flotte handelshus.

Spielwerg var en driftig herre og drev både handelshus og tobaksfabrikken med stor succes. Efter hans død havde butikken fortsat succes. Men der kom også dårlige tider, og forretningen gik fallit i 1836. Det kom som et chok for Brødremenigheden. Først efter kapitaltilførsel kunne der ansættes en ny bestyrer i 1841. Det blev Christian Gormsen, der var født og opvokset i Zeist i Holland som søn af danske forældre.

Siden har der været flere købmænd og manufakturhandlere på adressen. I dag huser det gamle handelshus forretningen Amanda, som sælger børnetøj.