Rebslagerens hus

 

Fremstilling af reb var et af Christiansfelds mange håndværk. For at “slå et reb”, som det hed, var det nødvendigt med god plads. Derfor var de såkaldte reberbaner meget lange på omkring 300 meter. Tovværk og garn blev blandt andet brugt i landbruget og i søfarten. Materialet, der blev brugt til rebslagning, var oftest hamp, hør eller sisal. Inden et reb blev taget i brug, blev det imprægneret i tjære. Et godt reb kunne holde i 70-80 år.

Reberbanen i Christiansfeld lå bag Nørregades sydlige hegn. Huset, hvor rebslagerfamilien Andreas og Ane Øster og deres to børn boede, var på adressen Lindegade 7. Sønnen Christian August overtog som voksen sin fars rebslagerforretning. I 1887 fik han sønnen Andreas, opkaldt efter sin bedstefar.