Pigekostskolen

 

Den første lærer David Piesch ankom til Christiansfeld i 1774. Den første elev ankom dagen efter. Eleven var Margrethe Marie Isager. Som ugift broder kunne Piesch umuligt undervise pigen, så hun måtte vente med sin skolegang. Pigerne havde som drengene fagene læsning, skrivning, regning og religion. Særfag for pigerne var syning og strikning.

Menigheden gjorde et stort arbejde for at tiltrække børn fra alle dele af kongeriget og udlandet. Brødremenigheden var en international kirke med mange kontakter. Desuden sørgede byens forstander, den svenske Johanthan Briant for, at medlemmer i Skandinavien fik information om, hvad Christiansfeld havde at tilbyde. Selvom starten var beskeden, blev tilstrømningen i løbet af få år så stor, at det blev nødvendigt at bygge nye selvstændige skolebygninger. I 1784 stod Pigekostskolen færdig.

Det var ikke nyt for Brødremenigheden at holde skole. De byggede blot videre på gamle brødretraditioner helt tilbage til den tjekkiske pædagog og biskop Amos Comenius, (1592-1671). Ifølge Comenius’s tanker skulle børn stimuleres til at lære, ikke tugtes. Klasserne var inddelt efter elevernes faglige niveau. Det betød, at den enkelte elev havde sin egen time- og dagsplan.