Kirkepladsen

 

Kirkepladsen er byens hjerte og centrale punkt. Det var herfra brødrene startede opmålingen af Christiansfeld med huse, haver og veje. De brugte et helt særligt mål i anlægsarbejdet, nemlig Hamborgske Alen.

Fra 1773 begyndte bygningerne at rejse sig, og omegnens beboere så rummelige gule murstenshuse skyde op og blive nøje placeret efter lige linjer og rette vinkler. – En byggestil helt forskellig fra Danmarks andre byer, som mere var præget af knopskydning og tilfældige beslutninger end af en bevidst byplan.

Indenfor 10 år stod de bygninger, som i dag udgør den historiske bykerne, færdige. Brødremenigheden havde fået gunstige betingelser i den kongelige koncession, som Christian VII underskrev på Frederiksborg Slot i slutningen af 1771. Med koncessionen fulgte en række privilegier. Blandt andre: ti år med skattefrihed, et tilskud til alle bygninger bygget i samme periode, toldfrihed, egen domstol, ingen militærtjeneste og ingen tvungne medlemskaber af forskellige håndværkerlaug.