Garveriet

 

Garveriet var en byens første virksomheder. Det var i starten en underafdeling af Brødrehusets skomagerværksted. Men allerede i 1776 blev det skilt ud som en selvstændig virksomhed og lagt lidt væk fra Brødrehusets længer. Placeringen skyldtes ganske sikkert de dunster og luftgener, som fremstillingen af læder og ikke mindst garvningen af de friske huder medførte.

Et garveri kræver vand. Det var der taget højde for allerede ved planlægningen af byen. Udover Langageren blev der købt en parcel syd for denne. Herved fik menigheden egen grund ned til Tyrstrupvej og samtidig adgang til Taps Å.

Garveriet var en virksomhed, som voksede op igennem 1800-tallet på trods af konkurrence, krige og grænsedragningen efter 1864.1856 blev en ny facadebygning med beboelse bygget med front ud mod Kongensgade. I 1912 måtte Garveriet give op over for stigende konkurrence fra udlandet og nye garveri metoder.