Enkehuset

Enkehuset var det sidste og det mindste af korhusene. Det stod færdigt i 1780.

Enkehuset blev indrettet som Søstrehuset. Det havde sig egne korledere og møder, dog færre end i Søstrehuset. Enkehuset var en slags pensionsbolig med et stærkt socialt netværk og omsorg. Beboerne var selvhjulpne. Men blev de svagelige og syge, fik de hjælp. Havde de brug for ekstra pleje, fik de plads på sygestuen i Søstrehuset. En oversigt fra 1799 viser, at to tredjedel af husets beboere var enker efter missionærer. Det var dog ikke alle beboere, der tilhørte menigheden.

I dag er Enkehuset  delt op i selvstændige lejligheder. Huset bebos af ældre menighedsmedlemmer såvel som af udefrakommende lejere. I haven ses et ottekantet lysthus opført i 1802.