Drengekostskolen

 

Året efter de første huse stod færdige i 1774 forelå en skoleplan. Der skulle både være en drenge- og pigeskole, og begge skoler skulle være “pensions-anstalter”, det vi i dag kalder kostskoler.

For at blive optaget på skolen skulle børnene skulle være mellem 6 til 10 år og være “forhåbningsfulde med vidnesbyrd om at Helligånden arbejdede i deres hjerter”. Skolen optog ikke børn, der var blevet “vildledt ved slet selskab”. Man optog heller ikke børn, hvis skrøbelige helbred krævede særlig pasning.

Et skoleophold i Christiansfeld kostede 64 rigsdaler for drengene. Derfor var det fortrinsvis de velstilledes børn, der kom til Christiansfeld. En arbejdsmand med en ugeløn på 1,5 rigsdaler havde ikke råd.

Fagligt var skolen avanceret i forhold til datidens undervisning. Fællesfag for drenge og piger var læsning, skrivning, regning og religion. Særfag for drengene var latin. Undervisningssproget var tysk. Med tiden blev der indført privatundervisning i historie, geografi, græsk og fransk. Skolen tilbød også legemsøvelser.

I 1891 sluttede kostskoleordningen på grund af for få elever. Skolen fortsatte som dagskole, nu især for omegnens børn. I 1920 afhændede Brødremenigheden skolen, og den blev omdannet til Christiansfelds danske Realskole,  og i 1956 blev den privat realskole. I 1970 overgik den til kommunen, og fungerede i Lindegade indtil 2013, hvor den nye ombyggede Christiansfeld skole på Gl. Kongevej blev taget i brug.

I dag er skolen solgt til boligselskabet Domea, og den skal ombygges til moderne lejligheder.

 

Drengekostskolens startede i 1774. Bygningen på foto er fra 1788.