Comeniushaven

Haven har fået navn efter den tjekkiske underviser og præst Johan Amos Comenius (1592-1670), der med sin moderne og progressive, kristne pædagogik har været en stor inspirationskilde for Brødremenigheden.

Haveanlægget er inspireret af Christiansfelds oprindelige byplan. Haver var en naturlig del af byplanens struktur. De var tilpasset den enkelte ejendom og udlagt i bredder på 20,40 og 80 hamburgske alen.

Fra gamle billeder kan man se, at haverne har været formet som et kors, har været frodige og delt ind med prydhave, nyttehave og frugthave. Midt i korset stod typisk en havepavillon eller lysthus. Traditionen med lysthuse går tilbage til Herrnhut.

Byen fastholdt i mange år sin oprindelige udstrækning. I 1960’erne accelererede parcelhusbyggeriet imidlertid, og mange haver blev udstykket. Byen smeltede sammen med Tyrstrup mod syd.