Brødrehuset

 

Brødrehuset var det første korhus, som blev opført i Christiansfeld. Det blev taget i brug i 1774. I 1877 gik man i gang med opførelsen af det såkaldte Store Brødrehus.

Brødremenigheden opdelte sine medlemmer i kor. ”Koret” var en social enhed. Ugifte brødre, ugifte søstre og enker boede i de 3 korhuse, Brødrehus, Søstrehus og Enkehus. Med til Korhusene hørte værksteder og små virksomheder, som udgjorde en vigtig del af byens økonomi. Her fik de ugifte brødre deres uddannelse. Til korhusene hørte også lidt landbrug og store smukke haver med lysthuse.

I dag er der almindelig beboelse i huset.