Banegården

Banegården i Christiansfeld eksisterede fra 1899 til 1932 og var en del af den sønderjyske lokalbane, anlagt inden for rammerne af den preussiske Kleinbahngesetz fra 1892, der skulle fremme udviklingen af jernbanenettet i landområderne, hvor trafikken ikke var så intensiv. En del af konceptet var, at man sjældent byggede egentlige stationer, men at man i stedet ansatte en lokal kromand eller landmand som baneagent, som fra sin ejendom skulle varetage billetsalg osv.

Tryk på ”læs mere” for yderligere information.