Skip to content

Gudsager

 

En allé af lindetræer fører til “Gudsager”, Brødremenighedens kirkegård. I dag er træerne, som i sin tid blev skænket af en gartner i Sønderborg og indført fra Holland, stynet. For 100 år siden var de imidlertid vokset så store, at de nærmest dannede et grønt himmelhvælv over gravpladsen.

Indgangsportalen bærer indskriften ”Det sås i forkrænkelighed” og ”Det genrejses i uforkrænkelighed”. Ordene stemmer sindet til stille refleksion over tilværelsens afmålte tid og eksistensens uendelighed. Oprindelig var de påmindende ord på tysk men blev ændret til dansk i 1920.

Kirkegården spejler Brødremenighedens åndelige og sociale fællesskab. Den stringens og orden, som kendetegner hele byplanen, finder man også på Gudsager. Som i livet, således også i døden. Brødre ligger for sig begravet mod vest, søstre for sig mod øst. Her er altså ingen familiegravsteder.

Hver grav og gravsten er ens, ingen skiller sig ud. Gravene er nummereret. Nummeret angiver rækkefølgen af dødsfald siden det allerførste. Ingen grav sløjfes, samtlige gravsteder siden 1774 er bibeholdt. Derfor har det været nødvendigt at udvide kirkegården, senest i 1997.